2021/01/19
دندان های مصنوعی یا ایمپلنت دندان

آیا دندان مصنوعی میشه با ایمپلنت عوض شود؟

دندان های مصنوعی و ایمپلنت دندان : ایا می توانند جایگزین هم شوند؟ دندان های مصنوعی جایگزین های کم هزینه برای دندان ها می باشند و […]
2021/01/12
اپلاینس متحرک دندان

آیا بعد از کشیدن دندان از پروتزهای متحرک می توان استفاده کرد؟

پروتزهای متحرک بعد از کشیدن دندان پروتزهای متحرک بعد ازکشیدن دندان یکی از راه حل های مناسب برای آن هاییست که فاصله ای بین دندان هایشان […]
Call Now Buttonتماس