2021/01/12
اپلاینس متحرک دندان

آیا بعد از کشیدن دندان از پروتزهای متحرک می توان استفاده کرد؟

پروتزهای متحرک بعد از کشیدن دندان پروتزهای متحرک بعد ازکشیدن دندان یکی از راه حل های مناسب برای آن هاییست که فاصله ای بین دندان هایشان […]
Call Now Buttonتماس